Ciasteczka

Od 22 marca 2013r. obowiązuje ustawa o zmianie prawa telekomunikacyjnego. Zawiera ona istotne zmiany dotyczące plików cookie (ciasteczek) na stronach internetowych. Istotny fragment ustawy:

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalo- wanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do infor- macji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…).

Chcąc, nie chcąc ja również mam obowiązek się do tego zastosować, dlatego umieszczam krótką informację o ciasteczkach oraz sposób ich zablokowania.

Co to są ciasteczka i do czego służą?

Ciasteczka to niewielkie pliki przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze. Są one bardzo pożyteczne, ponieważ dzięki nim możemy logować się na strony, zapamiętywać indywidualne ustawienia, przedmioty w koszyku itp. Dla właścicieli stron internetowych ciasteczka przydają się do określenia liczby osób odwiedzających stronę, ich zainteresowań, a także w celu dostosowania reklam etc.

Jeżeli uważasz że pliki te naruszają Twoją prywatność masz możliwość ich usunięcia. Poniżej instrukcje dla różnych przeglądarek.

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer
Safari